เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 1 - 20 กรกฏาคม 2567

ลำดับสนามสอบจังหวัดจำนวนห้องจำนวนที่นัง (ทั้งหมด)ผู้สมัครช่วงเช้าผู้สมัครช่วงบ่าย
01 ศรีสะเกษวิทยาลัยศรีสะเกษ94282000
02 กันทรลักษ์วิทยาศรีสะเกษ90270010
03 ยโสธรพิทยาคมยโสธร56168001
04 ปิยะมหาราชาลัยนครพนม2472000
05 มุกดาหารมุกดาหาร50150000
06 อำนาจเจริญอำนาจเจริญ54162000
07 ลือคำหาญวารินชำราบอุบลราชธานี43129000
08 วารินชำราบอุบลราชธานี3399000
09 พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี120360000


   ** 1. นักเรียนสามารถสมัครได้ไม่เกิน คนละ 2 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 100 บาท โดยแยกชำระเป็นสาขาวิชา
       2. กรณีต้องการเปลี่ยนสาขาที่สมัคร สามารถทำได้ก่อนคลิก "ใบชำระเงิน QR" หากต้องการเปลี่ยน หลังจากคลิก รับใบชำระเงินแล้ว ผู้สมัครจะต้องชำระเงินสาขาแรกที่สมัครก่อน จากนั้นจึงจะสามารถสมัครสาขาใหม่ได้ และต้องชำระค่าสมัครเพิ่มเติม
   ** ในการกรอกข้อมูลการสมัคร ให้ตรวจสอบรายละเอียดในใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนการคลิก "ยืนยันบันทึก" เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในภายหลัง