ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2566 (สำรอง ครั้งที่ 2)

---> Download แบบตอบรับ <---
---> ขั้นตอนการส่งแบบตอบรับเข้าค่าย <---


สาขาวิชา

รายชื่อ (สำรอง)

 

คอมพิวเตอร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสาขาเคมี