ขั้นตอนการ การตรวจสอบ /แก้ไขสนามสอบ / แก้ไขอันดับศูนย์อบรม

ธนาคารกรุงไทยสามารถชำระได้ที่ เคาเตอร์ธนาคาร เท่านั้น
ธนาคารไทยพาณิชย์สามารถชำระได้ที่ เคาเตอร์ธนาคาร, SCB Easy, ตู้ ATM และตู้รับฝากเงิน ของธนาคารไทยพาณิชย์
สามารถสแกนจ่ายผ่าน App ธนาคารได้เฉพาะ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตร
สามารถชำระค่าสมัครได้ภายในวันที่ 4 ก.ค. 65 เท่านั้น