เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 1 - 20 กรกฏาคม 2567

   กำหนดการสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567
      เวลา 09.00 น. - 12.00 น. วิชาชีววิทยา คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์
      เวลา 13.00 น. - 16.00 น. วิชาเคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์


โปรดอ่านก่อนสแกนชำระเงิน
** ในการชำระเงินโปรดตรวจสอบ ชื่อ / สาขา ก่อนการชำระ หากชำระผิดจะไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครได้ทุกกรณี **
หากไม่แน่ใจ ให้ตรวจสอบสาขาแรกที่ชำระก่อน จึงชำระสาขาที่ 2

ตรวจสอบการชำระเงิน

---> ขั้นตอนการแก้ไข สนามสอบ / อันดับศูนย์อบรม <---

---> เข้าแก้ไข สนามสอบ / อันดับศูนย์อบรม /ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงิน <---


** การย้ายสนามสอบมาที่ สนามสอบโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ และโรงเรียนวารินชำราบ จะเปิดให้ย้ายอีกครั้งหลังจากปิดการรับชำระเงิน ในระหว่างวันที่ 23 (9.00 น.) - 24 กรกฏาคม 2567 (23.59 น.)
(เป็นที่นั่งว่างที่เหลือกจาการไม่ชำระเงินค่าสมัคร)
ลำดับสนามสอบจังหวัดจำนวนห้องจำนวนที่นัง (ทั้งหมด)ผู้สมัครช่วงเช้าผู้สมัครช่วงบ่าย
01 ศรีสะเกษวิทยาลัยศรีสะเกษ94282024811661
02 กันทรลักษ์วิทยาศรีสะเกษ902700792564
03 ยโสธรพิทยาคมยโสธร561680486396
04 ปิยะมหาราชาลัยนครพนม24720659400
05 มุกดาหารมุกดาหาร5015001467897
06 อำนาจเจริญอำนาจเจริญ541620848408
07 ลือคำหาญวารินชำราบอุบลราชธานี43129012901029
08 วารินชำราบอุบลราชธานี33990990669
09 พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี12036001650889


   ** 1. นักเรียนสามารถสมัครได้ไม่เกิน คนละ 2 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 100 บาท โดยแยกชำระเป็นสาขาวิชา
       2. กรณีต้องการเปลี่ยนสาขาที่สมัคร สามารถทำได้ก่อนคลิก "ใบชำระเงิน QR" หากต้องการเปลี่ยน หลังจากคลิก รับใบชำระเงินแล้ว ผู้สมัครจะต้องชำระเงินสาขาแรกที่สมัครก่อน จากนั้นจึงจะสามารถสมัครสาขาใหม่ได้ และต้องชำระค่าสมัครเพิ่มเติม
   ** ในการกรอกข้อมูลการสมัคร ให้ตรวจสอบรายละเอียดในใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนการคลิก "ยืนยันบันทึก" เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในภายหลัง

---> ติดต่อ โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คลิกที่นี้ <---